I Lolland-Falsters historiske Samfunds årbog 1996 står en længere artikel af Helge Hagemann, der i 1972 købte et faldefærdigt landarbejderhus på Valtersvej nordøst for Nysted (den røde cirkel på kortet).

 

Han leverer en malende beskrivelse af husets tilstand og af hvordan han efterhånden opklarer dets historie. Oprindelig mente han at huset var fra 1700-tallet, men han opdagede snart, at der frem til slutningen af 1800-tallet lå et ca. 10 km2 stort mennesketomt landområde syd og øst for Nysted, de såkaldte markjorder.

 

På nedenstående kort kan man se, at der ligger 3-4 bygninger i starten af Vantorevej og et tilsvarende antal syd for byen - det er alt. Hagemann fandt frem til at hans hus er opført i 1892 på en grund, der indtil da var ejet af en værtshusholder i Nysted.

 

Borgerne i Nysted var nemlig også jordbrugere. Mange af dem ejede en eller flere lodder i byens markjorder og dyrkede dem selv eller lejede dem ud til andre af byens borgere. Der var til forskellige tider visse restriktioner på hvem, der måtte købe disse lodder, og normalt skulle man bo i Nysted for at kunne eje en sådan jordlod.

 

Lovgivningen, der beskyttede købstædernes handel mod konkurrence fra landbefolkningen, blev gradvist opgivet gennem 1800-tallet, men først med kommunalreformen i 1970 blev alle skel mellem land og by fjernet.

 

Forordningen om købstadsjorder blev ophævet i 1847, og fra da af blev de små lodder langsomt samlet til gårde af tilstrækkelig størrelse til at en familie kunne leve af dem. Mange steder blev der også solgt grunde fra til parcelhuse, og det var sådan et hus Hagemann erhvervede i 1972.

 

Læs hele historien om huset på Valtersvej.

Her kan man læse lidt om Nysted og mere om købstædernes udvikling.