Senest opdateret:
08. november 2016

til forsiden - til registerén side tilbage - én side frem

Side 2: Indledning
De bysamfund, som opstod fra middelalderen og frem til 1800-tallet, groede næsten alle frem af sig selv som en konsekvens af lokale geografiske eller politiske betingelser. Kun få byer, som Fredericia, Frederiksværk, Silkeborg og enkelte andre, blev grundlagt ved en bevidst handling. Byerne var altså det naturlige samlingspunkt for en egn, økonomisk og politisk.