Døllefjelde
Navnets første led er sandsynligvis døl, som betyder "en lavning i landskabet", og andet led i ordet har forbindelse til det moderne ord fjeld i betydningen "øde udyrket område" (ikke et bjerg). Døllefjelde skulle altså sandsynligvis betyde "en øde uopdyrket lavning". Landsbyen nævnes første gang i 1362, men er nok ældre. I 1423 omtales en mindre, adelig sædegård i byen.
I tilknytning til landsbyens ”centrale” del ved kirken, findes to områder med nogle få huse, Østerby og Vesterby, og ca. 600 meter mod vest et moderne villakvarter ved landevejen mellem Nysted og Sakskøbing, hvor også Døllefjelde Forsamlingshus ligger.
I byen findes et erhvervsgartneri og Døllefjelde Smedje, et værksted for landbrugsmaskiner og Døllefjelde Kirke.

Historisk overblik: Kildemarked før 1266 ▪ I 1593 flyttes markedet til Sakskøbing En skolebygning blev opført 1734 af gammelt tømmer finansieret af geheimerådinde Raben på Ålholm, 1760 nævnes en skole i landsbyen ca. 1840 er der også skole før 1885 fandtes en vindmølle før 1899 var der mejeri før 1911 en forsamlingssal (brændt 1911 og genopført)før 1923 en brugsforening 1929 bygges en ny skole 1942 bygges nyt forsamlingshus  ▪ før 1955 fandtes elværk, mølle, mejeri, andelskølehus og telefoncentral 1963 nedlægges skolen  og børnene overføres til Brydebjergskolen.

Døllefjelde-Musse: De to landsbyer Døllefjelde og Musse blev landskendte i 1972, da det lokale fodboldhold var med på tipskuponen. Efterfølgende skrev bandet Blue Boys en sang om "Døllefjelde-Musse". Sangen lå på Dansktoppen i 12 uger.

Døllefjelde-Musse Idrætsforening holder til omkring forsamlingshuset, hvor den har baner og klubhus og hvert år i Bededagsferien holder et stort marked kaldet Døllefjelde-Musse Marked.

Døllefjelde-Musse Marked, ofte omtalt som Dølle, er et kræmmermarked i Døllefjelde Sogn på Østlolland, der bliver arrangeret hvert år i Store bededagsferien siden 1980 af Døllefjelde-Musse Idrætsforening.Det første marked blev afholdt i 1980 og havde over 30.000 besøgende. Siden midt i 1980'erne har det årlige besøgstale været godt over 100.000.

Overskuddet bliver delt ud til forskellige lokale foreninger og i 2004 havde markedet sit hidtil største overskud på omkring 1,9 million kr. 2001 blev markedet kåret som det bedst organiserede kræmmermarked i landet. I 2014 havde markedet omkring 700 stader.

Markedet bliver åbnet med en koncert hvert år, hvor bl.a. Henning Stærk, Shu-bi-dua, Michael Learns to Rock, Dodo & The Dodos, Gnags, Kim Larsen & Kjukken, Nik & Jay, Alphabeat og D-A-D har spillet åbningskoncert. De resterende markedsdage spilles der også koncerter med forskellige bands.

Døllefjelde Kirke
Kirken består af et romansk kor (resten af den oprindelige kirke) og et gotisk skib samt et sengotisk tårn mod vest.
Inventar: Døbefonten er romansk og måske fra kirkens oprettelse I korets nordside findes en kopi af et middelalderligt vindue med glasmaleri. Originalen blev nedtaget 1825 og indleveret til Nationalmuseet  ▪ På skibets nordvæg hænger et korbue-krucifiks fra ca. 1325 Altertavlen er fra ca. 1610 Foran tavlen er opstillet en formindsket kopi af Thorvaldsens kristusfigur Alterbordet er nyere.

Kildemarkedet
Syd for kirken fandtes tidligere en helligkilde, St. Kjelds kilde. I 1266 opførtes Sct. Kjelds kapel til andagt for dem, der valfartede til kilden. Vandet blev tillagt lægedomskraft, når blot man huskede samtidig med brugen af det, at ofte penge efter evne til Sct. Kjeld i hans kapel.

I 1200-tallet blev der bygget en lille romansk kirke af brændte sten. Denne kirke blev både sognekirke og valfartskapel. I 1300-tallet har der også været stor søgning til kilden, så den første kirke blev udvidet med et nyt stort gotisk kirkeskib. Den romanske kirkes skib blev kor for den nye kirke. Der blev givet så mange gaver til kirken, at den senere også fik bygget et tårn.

Til kilden har det også været et stort kildemarked, der blev afholdt hvert år på Sct. Mikkelsdag d. 29. september. I 1593 blev kildemarkedet flyttet til Sakskøbing, der købte retten til det, og til gengæld påtog sig at opføre en mur om kirkegården.

Det fortælles, at en nidkær præst stoppede kilden til for at forhindre valfart til den. Men en søndag under højmessen brød den frem gennem kirkegulvet i kirkens kor. Det skete med en sådan voldsomhed, at folk skyndsomst måtte forlade kirken. I 1984 piblede kilden frem i præstegårdens have igen. Man har siden forsøgt at dræne den til et lavere område.

Karlslund
Ca. 600 meter syd for landsbyen ligger en lund på ca. 4 ha. Kauslund, Kaslund eller "Præstens Urskov", der ejes af Døllefjelde Kirke, har ligget hen i naturtilstand i mange år og været fredet siden 1924. 

Lunden blev fredet fordi den blev betragtet som en uberørt rest af en oprindelig egeskov. Senere undersøgelser, der inddrog tidlige kilder og kortmateriale fra 1700-tallet viser dog, at området nok snarere er et tidligere overdrevsområde, der er sprunget i skov, dvs. et område der har været afgræsset af kreaturer, men senere er blevet indhegnet og er blevet drevet som ”løveng” og stævningsskov. En løveng var en samling træer, der blev beskåret for at de unge grene kunne tjene som foder for køer, og en stævningsskov var et område, der tilsvarende blev høstet, for at nye og ligedannede grene kunne benyttes som gærdemateriale, til at flette kurve af eller som tøndebånd.