Senest opdateret:
27. juli 2017
Indmeldelse - tilbage til NOF

 

Man kan melde sig ind i NOF som personligt medlem for 100 kr. pr. år eller som forening for 200 kr. pr. år

Kontingentet indbetales til konto i Nordea Bank:
reg.nr.: 0712  konto: 8972 599 507

Medlemskabet er gældende når kontingentet er indbetalt. Indmeldelse kan foretages ved:

  1. enten at udfylde formularen her til højre og indbetale kontingentet - De "røde felter skal udfyldes" + så mange "sorte" som muligt,
  2. eller ved at sende en e-mail til kasserer Svend-Helge Hansen på adressen shh@smilemail.dk med de samme oplysninger og indbetale kontingentet,

 

 

 

 

Fornavn:

Efternavn:

Vej/nummer:

Postnummer:

e-post: 

Telefon:

Mobil: