Billede fra Illustreret Tidende december 1872 om stormfloden på Falster