Tre borgerforeninger i Guldborgsund Kommune: Nysted og Omegns Fællesråd ved Karl Krarup,
Sakskøbing og Omegns Fællesråd ved Conny Krogh og Liv i Stubbekøbing ved Jørgen Sulkjær havde  den 24.2. kl. 10 foretræde for Folketingets: "Udvalget for Landdistrikter og Øer".

Vi blev vel modtaget af formanden Hans Christian Schmidt, og vi havde lejlighed til at fremføre de synspunkter, som fremgår af vedlagte Noter til de tre borgerforeningers foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer samt det tilhørende Bilag A med TDCs afslag på at skabe bedre forbindelser for os, der bor uden for befolkningscentrerne.

TDCs begrundelsen er, at det ikke kan betale sig. Fordi de ikke har forsyningspligt som bestemt i Teleforliget af 1999.

Vi fik nogle spørgsmål, som blev besvaret. Formanden tilkendegav, at udvalget var meget opmærksomme på de problemer og delte vores vurdering: at de dårlige netforbindelser havde omfattende skadevirkninger for landdistrikterne, jvf. punkt 4 i noterne.

Vi fremkom med to anbefalinger til Udvalget:
1) Teleforliget af 1999 bør genforhandles, således at teleudbydere pålægges forsyningspligt.
2) Det tillades snarest borgere at tilslutte egne godkendte signalforstærkere for egne midler, som kan kompensere for teleudbydernes ringe net-service.

Der kan blandt politikere registreres en klar ulyst til at tage fat på Teleforliget af 1999. Men det bliver man nødt til, idet manglen på krav om forsyningspligt er den direkte årsag til net-elendigheden på landet.

Se i øvrigt de vedlagte Noter og Bilag samt artiklen i Folketidende d. 25. februar 2015.

Karl Krarup
Næstformand i NOF

PS:
Vi havde også den opmærksomhed, at TV2Øst var mødt frem på borgen og optog et stykke med os, hvor næstformanden for udvalget Lennart Damsbo Andersen og Conny Krog havde lejlighed til at udtale sig.